Sprawdziliśmy dla Naszych Czytelników terminy składania wniosków do szkół i przedszkoli publicznych w Zamościu na rok szkolny 2017/2018. Podpowiadamy także do kiedy komisje rozpatrzą wnioski, kiedy podadzą listy dzieci przyjętych do szkół i przedszkoli w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym.

Rodzice przyszłych przedszkolaków mogą składać wnioski do wybranego przedszkola od 24 kwietnia do 10 maja, a w postępowaniu uzupełniającym od 5 do 9 czerwca. Komisja rekrutacyjna będzie oceniać wnioski, biorąc pod uwagę względy formalne od 11 do 17 maja, a w postępowaniu rekrutacyjnym od 12 do 14 czerwca.

Listy dzieci zakwalifikowanych oraz tych niezakwalifikowanych zostaną podane do wiadomości 19 maja o godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym 29 czerwca o godz. 12.00. Po tym terminie, rodzice mają czas na pisemne potwierdzenie woli posłania dziecka do przedszkola, w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej do 4 lipca.

Przedszkola podadzą do wiadomości listy dzieci przyjętych na rok szkolny 2017/2018 w piątek 2 czerwca o godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym – w piątek 7 lipca o godz. 12.00. Do 31 sierpnia mają także zostać upublicznione informacje o wolnych miejscach w przedszkolach.

Rodzice pierwszoklasistów powinni złożyć wniosek wraz z kompletem dokumentów w terminie  od 4 maja do 30 czerwca, a w przypadku rekrutacji uzupełniającej od 25 do 27 lipca. Komisja rekrutacyjna będzie oceniała złożone wnioski od 3 do 17 lipca, a w postępowaniu uzupełniającym od 1 do 16 sierpnia.
Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych zostanie opublikowana 18 lipca o godz. 12.00, a dla postępowania uzupełniającego 17 sierpnia o godz. 12.00. Rodzice mają czas na pisemne oświadczenie o posłaniu dziecka do szkoły, 19-21 lipca oraz dla naboru uzupełniającego 18-22 sierpnia.

Lista dzieci przyjętych do szkoły zostanie opublikowana 24 lipca do godz. 10.00 oraz 23 sierpnia do godz. 10.00

 

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments