Pożary traw. Strażacy walczą z problemem

0
818

KONFERENCJA „STOP pożarom traw”
W dniu 28 marca w Komendzie Miejskiej PSP w Zamościu, odbyła się konferencja prasowa w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „STOP pożarom traw”, której nadrzędnym celem jest zmniejszenie ilości pożarów suchych traw. Konferencji przewodniczył bryg. Mirosław Michoński Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu.
Każdego roku w okresie wiosennym, strażacy w całym kraju walczą z “palącym” problemem jakim jest wypalanie traw. Jak do tej pory na terenie powiatu zamojskiego wystąpiło 30 pożarów suchych traw, z których 10 miało miejsce na terenie Zamościa (w tym ul. Legionów-Kilińskiego – 6 pożarów). Powierzchnia 5 pożarów wyniosła ponad 1 ha. Pożary stanowiły zagrożenia dla obszarów leśnych oraz zabudowań. Na tak stosunkowo niewielką ilość tego rodzaju pożarów miała istotny wpływ “mokra” wiosna. Liczymy też, że sukcesywnie zwiększa się nasza świadomość, że wypalane suchych traw jest niepotrzebne, nieekonomiczne i stwarza realne zagrożenia, a może być też kosztowne. W bieżącym roku, udało sie pochwycić (wspólnie z policją), sprawcę jednego z podpaleń przy ul. Legionów. Domowy budżet 60-letniego mężczyzny uszczuplił się o kwotę 500 zł. Wypada tu zauważyć, że nie był to jeszcze najwyższy wymiar kary. W przypadku, gdy wypalanie traw stanowi zagrożenie dla wielu osób lub mienia wielkich rozmiarów, sprawcę można ukarać kwotą nawet 5000zł.
Powody dla których nie należy wypalać traw:
w 2016r w skali kraju 6 osób poniosło śmierć (na przestrzeni lat 2011-2016 – zginęło 59 osób),
niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia,
występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,
w kraju w 2016 roku odnotowano 36 442 pożary traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło 29% wszystkich pożarów w Polsce,
prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h (szybki bieg to prawie 19 km/h) niekiedy możemy nie zdążyć,
w rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr przez co pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy oraz zabudowania,
spalenie suchej trawy nie użyźni glebę, a tym samym nie przyniesie korzyści ekonomicznych,
wypalanie suchych traw, narusza przepisy ustawy o ochronie przyrody, ustawy o lasach, kodeksu wykroczeń – grożą za to sankcje karne.

W 2016 roku podczas akcji ratowniczych związanych z gaszeniem pożarów traw zużyto 67 373 000 litrów wody, co odpowiada pojemności 18 basenów olimpijskich. Pożary traw na nieużytkach, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują dużą liczbę strażaków i zasobów ratowniczych. Każda tego typu interwencja to poważny wydatek finansowy – nas wszystkich. Strażacy, zaangażowani w gaszenie pożarów traw na łąkach 
i nieużytkach, w tym samym czasie mogą być potrzebni do ratowania życia, zdrowia i mienia ludzkiego w innym miejscu. Może się zdarzyć, że przez lekkomyślność ludzi związaną 
z wypalaniem traw nie dojadą na czas tam, gdzie są bardzo potrzebni.
Szczegóły kampanii zostały zawarte na stronie internetowej www.stoppozaromtraw.pl

Oficer Prasowy
Komendy Miejskiej PSP 
 w Zamościu
mł. bryg. Andrzej Szozda

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments