Nowe oświetlenie na zamojskich ulicach – lista na 2017 rok

0
807

Nowe oświetlenie na zamojskich ulicach
27.03.2017 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oświetlenia ulicznego następujących ulic: Kmicica, Krzywa, Skośna, Wierzbowa, Zajazd, Żytnia w Zamościu.

Zakres umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej oświetlenia ulicznego ulic:

1) Kmicica (oświetlenie uliczne o długości ok. 200 m),
2) Krzywa (oświetlenie uliczne o długości ok. 160 m),
3) Skośna (oświetlenie uliczne o długości ok. 220 m),
4) Wierzbowa (oświetlenie uliczne o długości ok. 270 m),
5) Zajazd (oświetlenie uliczne o długości ok. 80 m),
6) Żytnia (oświetlenie uliczne o długości ok. 120 m),
łącznie ok. 1050 m linii oświetlenia ulicznego i linii zasilającej szafę sterowniczą.

Postępowanie było prowadzone w trybie zapytania ofertowego, w którym wpłynęły 2 oferty, pierwsza oferta na kwotę 14 760,00 brutto złożona przez „Elektroprojekt” S.A. Oddział w Kielcach, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce oraz druga oferta na kwotę 10 200,00 zł brutto złożona przez Pana Bogdana Maleca, ul. Brzozowa 4A/10, 22-400 Zamość. Umowa została podpisana z Panem Bogdanem Malecem, zamieszkałym w Zamościu przy ul. Brzozowej 4A/10. Termin realizacji zadania zakończy się 17.11.2017 r.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments