Wyremontują drogę w Kalinowicach

0
3264
fot. Gmina Zamość

Gmina Zamość otrzymała dotację na przebudowę drogi w Kalinowicach. Dofinansowanie pochodzi z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” i pokryje połowę kosztów całej inwestycji, oszacowanych na ponad 2, 5 mln zł.

Przypomnijmy, pod koniec grudnia 2016 r. Lubelski Urząd Wojewódzki ogłosił listę 40 wniosków złożonych przez gminy zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Wśród nich na 6 miejscu znalazła się Gmina Zamość z projektem „Przebudowa drogi gminnej nr 110409L w miejscowości Kalinowice”. Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński 13 marca br. podpisał w Lublinie umowę z wojewodą w tej sprawie.
Inwestycja przewiduje przebudowę nawierzchni drogi o długości 779 m z kanalizacją deszczową, budowę ciągu dla rowerów i pieszych w miejscu istniejącego chodnika oraz wykonanie chodnika po drugiej stronie drogi. W planach jest także budowa oświetlenia ulicznego.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, całkowite koszty realizacji inwestycji to 2 537 302,75 zł (brutto). W tym dotacja ze środków Ministerstwa Rozwoju w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury gminnej powiatowej na lata 2016-2019” wyniesie 1 243 812,00 zł. Swój wkład w przedsięwzięcie będzie miał również Powiat Zamojski, który udzieli wsparcia finansowego Gminie Zamość w kwocie 642 600,00 zł. Pozostała część pieniędzy będzie pochodziła z gminnego budżetu. Przewidziany termin zakończenia realizacji inwestycji to IV kwartał 2017 r.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments