Zahaczyć o Green Velo

0
1121

15 lutego w zespole pałacowo-parkowym w Łabuniach odbyło się spotkanie podmiotów zainteresowanych zwiększeniem rozpoznawalności zasobów przyrodniczo-kulturowych gminy.

Gmina Łabunie znajduje się w tzw. Korytarzu Trasy Wschodniej Szlaku i choć ściana tego korytarza tylko nieśmiało zahacza o Ruszów i Majdan Ruszowski (z uwagi na geograficzną przynależność do Roztocza) to warto pochwalić się przy okazji innymi turystycznymi perełkami w naszej gminie. W trakcie realizacji jest koncepcja szlaków rowerowych. „Niebieski” (częściowo w „Korytarzu”) łączący się ze szlakiem Gminy Krynice i ścieżką rowerową Gminy Zamość oraz „żółty” Trasa Rowerowa Dolina Górnej Łabuńki – obejmujący wszystkie atrakcje Gminy Łabunie – Olejarnię Świąteczną w Ruszowie, Ścieżkę Edukacyjną „Ogród Pawie Pióro” i Izbę Muzealną przy Bibliotece Publicznej Gminy Łabunie, XVIII-wieczny Zespół Pałacowo-Parkowy w Łabuniach, Renesansowy Kościół z zabytkową dzwonnicą i oryginalnym ogrodzeniem z figurami apostołów i świętych, Izbę Muzealną w Barchaczowie – obejmującą multimedialną salę konferencyjną, izbę mieszkalną i miejsce pamięci Bitwy o Wzgórze 256 , XIX-wieczny Zespół Pałacowo-Parkowy w Łabuńkach i mini zoo. Jak widać (a nie są to wszystkie atrakcje gminy (mamy też rezerwaty przyrody, skrzynki geocachingowe, miejsca pamięci, figury św. Jana Nepomucena, w fazie planowania lub opracowywania są: ścieżki przyrodnicze, dydaktyczne, questy, Izba Pamięci błogosławionego Stanisława Starowieyskiego…) jest się czym pochwalić, warto zadbać by choć część z tych obiektów otrzymała miano przyjaznych rowerzystom …

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, ma ponad 2000 km długości i jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce.

Trasa przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o niskim natężeniu ruchu pojazdów, przez pięć województw leżących we wschodniej części kraju: warmińsko-mazurskie (397 km), podlaskie (598 km), lubelskie (414 km), podkarpackie (459 km) i świętokrzyskie (211 km). Niemal 580 km (29% długości trasy) stanowią odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9% długości trasy) przypada na doliny rzek. Wzdłuż szlaku zidentyfikowano ponad 8 000 kilometrów oznakowanych szlaków rowerowych i setki godnych uwagi atrakcji turystycznych. Trasa prowadzi przez pięć parków narodowych i szereg parków krajobrazowych. W północnej części szlaku długie odcinki poprowadzono nasypami dawnych linii kolejowych. Na szlaku wydzielono 12 „królestw rowerowych” – atrakcyjnych regionów, w których warto zaplanować dłuższy pobyt. W królestwach tych zaproponowano turystom ponad 100 propozycji jednodniowych i weekendowych oraz dłuższych wycieczek rowerowych, stanowiących niezwykłe, turystyczne menu rowerowe obszaru Polski Wschodniej. Na turystów czeka ponad 545 Miejsc Przyjaznych Rowerzystom czyli rekomendowanych obiektów (noclegowych, gastronomicznych, usługowych) świadczących usługi dedykowane turystom rowerowym.

Miejsca Przyjazne Rowerzystom (MPR-y) stanowią istotny element koncepcji rozwoju produktu turystycznego “Wschodni Szlak Rowerowy GreenVelo”. Idea MPR-ów polega na nawiązaniu trwałej współpracy z podmiotami oferującymi usługi noclegowe i gastronomiczne, a także z zarządcami atrakcji turystycznych. To pionierskie na skalę Polski rozwiązanie ma na celu stworzenie ujednoliconego systemu obsługi turystów rowerowych. Model współpracy przewiduje wybór obiektów w drodze transparentnego naboru, prowadzonego w oparciu o bardzo szczegółowy regulamin.

Organizatorzy Systemu Rekomendacji zapraszają:

a) OBIEKTY NOCLEGOWE (obiekty świadczące usługi krótkotrwałego wynajmu miejsc noclegowych, zarówno całoroczne, jak i sezonowe);

b) ATRAKCJE TURYSTYCZNE, do których wstęp jest odpłatny lub nieodpłatny, ale posiadają swojego zarządcę, np. parki rozrywki, muzea, skanseny, niektóre parki narodowe;

c) OBIEKTY GASTRONOMICZNE (np. restauracje, bary);

d) INFORMACJE TURYSTYCZNE;

e) POZOSTAŁE OBIEKTY USŁUGOWE (stacje paliw, sklepy wielobranżowe, serwisy rowerowe, wypożyczalnie rowerów i sprzętu turystycznego); zlokalizowane na obszarze Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podlaskie, świętokrzyskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie), położone w tzw. korytarzu trasy Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo

do zgłoszenia udziału w otwartym i nieodpłatnym systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

Podstawą zgłoszenia udziału w systemie rekomendacji jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się wnioskodawcy z Regulaminem rekomendacji i deklaracją prawdziwości składanego oświadczenia.

Termin rozpoczęcia naboru: 1 lutego 2017 r. godzina 15:00
Termin zakończenia naboru: 28 lutego 2017 r. godzina 15:00

Podstawą uzyskania przez zgłoszony obiekt statusu Miejsca Przyjaznego Rowerzystom będzie: prowadzenie przez zgłaszany obiekt działalności zgodnej z zakresem kategorii objętych naborem, zgodnie z pkt. 3 a-e rozdziału II “Regulamin współpracy”; lokalizacja obiektu na terenie objętym naborem (zgodnie z załącznikami 1a-d i 2a “Regulamin współpracy”); terminowość wypełnienia formularza zgłoszeniowego  (decyduje data wysłania zgłoszenia);

kompletność wypełnienia formularza zgłoszeniowego, w tym dołączenie wymaganych zgodnie z pkt. 1d rozdziału VII “Regulaminem współpracy” załączników graficznych oraz poświadczenie zgodności zakresu działalności obiektu z założeniami systemu rekomendacji w zakresie prawdziwości spełnienia kryteriów rekomendacji.

Zgłaszający się obiekt otrzyma mailem na wskazany w formularzu adres mailowy potwierdzenie zgłoszenia. Obiekty, których zgłoszenia zostały odrzucone, otrzymają pisemną informację uzasadniającą decyzję na wskazany w formularzu adres korespondencyjny. Od negatywnej decyzji nie przysługuje odwołanie. Wszystkie zgłoszone i spełniające kryteria formalne (lokalizacja, kompletność i terminowość zgłoszenia) obiekty zostaną umieszczone do dnia 15 kwietnia 2017 r. na portalu www.greenvelo.pl oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Zgodnie z pkt. 14 rozdział V “Regulaminem współpracy” w każdym momencie po otrzymaniu rekomendacji podmiot posiadający rekomendację MPR może zgłosić pisemnie lub mailowo rezygnację z udziału w systemie. Rezygnacja nie powoduje dla MPR żadnych, w tym finansowych, zobowiązań. Rekomendacja przyznana będzie do 31 stycznia 2018 r. a jej odnowienie następować będzie zgodnie z pkt. 14 rozdział V “Regulaminem współpracy”.

Szczegółowe informacje o idei rekomendacji, rodzajach i standardach Miejsc Przyjaznych Rowerzystom, kryteriach klasyfikacji tych miejsc, procedurze naboru, transparentności wyboru MPR-ów oraz szczegółowe zasady współpracy w ramach systemu Miejsc Przyjaznych Rowerzystom jak również zasady monitoringu i sprawozdawczości określone są w dokumencie “Zasady współpracy w ramach systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na portalu www.greenvelo.pl” zwanym dalej “Regulaminem współpracy”.

Organizatorem Systemu Rekomendacji jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Osoba odpowiedzialna za nabór: Anna Pietruszka – tel. kontaktowy 81 441 67 87. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać na adres  e-mail: [email protected]

Źródło: www.greenvelo.pl

Piotr Piela

Poprzedni artykułMistrz obu stołów
Następny artykułPiotr Małysz jednym z najlepszych Radnych w Polsce
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments