Ile kosztuje nasze miasto?

0
1651

Każdego dnia korzystając z przestrzeni publicznej naszego miasta, nawet nie zastanawiamy się, że abyśmy mogli pojechać do sklepu, ktoś musiał wybudować drogę, ułożyć chodnik. Możemy posłać dziecko do szkoły, do przedszkola, czy żłobka dlatego, że ktoś zadbał o nauczycieli, wychowawców i oświetlenie w szkole.

Czasem przypominamy sobie, że ulica wciąż dziurawa, że latarnie się nie palą – wtedy zwykle złowieszczo pytamy – na co idą nasze pieniądze?

Budżet Miasta na rok 2017 jest bardzo klarowny. W prosty sposób prezentujemy kwoty, procenty oraz wartości inwestycji zaplanowanych na rok 2017.

Łączny budżet Zamościa na 2017 rok to niebagatelna kwota 441 320 631,37 zł.

 

Na co idą pieniądze z kasy Ratusza?

Najbardziej kosztowne dla miasta są wydatki na oświatę i wychowanie. Kwota przeznaczona na ten cel w 2017 roku to 164 243 337 zł. To pieniądze, które spożytkują szkoły na bieżące utrzymanie oraz zaplanowane remonty. Miasto współfinansuje działalność 53 publicznych przedszkoli i szkół, pod których opieką jest 13 517 dzieci w roku szkolnym 2016/2017 oraz 55 przedszkoli i szkół niepublicznych, w których w roku szkolnym 2016/2017 uczy się 5 136 dzieci.
– 22 541 256 zł – utrzymanie przedszkoli,
– 32 815 855 zł – utrzymanie szkół podstawowych,
– 18 427 324 zł – utrzymanie gimnazjów,
– 42 495 929 zł – utrzymanie szkół zawodowych,
– 23 111 333 zł – utrzymanie liceów,
Do tych kosztów należy także doliczyć ponad 23 000 000 zł, które miasto przeznacza na edukacyjną opiekę wychowawczą, czy chociażby zapewnienie dowozu do szkół i organizację indywidualnej nauki.

Bardzo duża kwota zostanie przeznaczone na pomoc społeczną, czyli działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na zasiłki, zapomogi, dodatki mieszkaniowe, ale także na realizację programu 500+.Będzie to kwota: 83 442 688 zł. Z pomocy miasta korzystały w 2016 roku 4 723 osoby. Miasto dopłaca do wyżywienia dzieci w szkołach i przedszkolach, łączny koszt tej dopłaty przekracza 608 000 zł.
W 2016 roku miasto wydało:
– 553 zł – miesięczne utrzymanie 1 osoby w Ośrodku Interwencji Kryzysowej,
– 3770 zł – miesięczny koszt pobytu dziecka w Domu Dziecka,
– 1327 zł – kosz miesięcznego utrzymania w Środowiskowym Domu Pomocy (miasto płaci za 30 takich miejsc),
– 26 278 047 zł – koszt realizacji Programu 500+ z budżetu miasta. Do tej kwoty należy doliczyć dotację planowaną w wysokości 37 350 000 zł.

Trzecim bardzo znaczącym wydatkiem UM w 2017 roku będą wydatki związane z łącznością i transportem. Na zapewnienie komunikacji na terenie miasta, remonty i budowę dróg w 2017 roku ratusz przeznaczy 64 790 667 zł.
– 25 018 967 zł – wydatki na budowę i remont dróg,
– 26 175 000 – utworzenie stref aktywności gospodarczej na terenie Miasta i Gminy Zamość,
– 5 116 700 zł – koszt modernizacji systemu transportu publicznego.
Warto zaznaczyć tu drobne koszty jakie wpływają na nasz komfort życia w mieście. I tak na przykład w 2016 roku za sprzątanie 100m2 drogi płacono 203 zł, za odśnieżanie tej samej powierzchni 150 zł. Także 150 zł kosztowało naprawienie 1 m2 nawierzchni. Oznakowanie jednego przejścia dla pieszych to wydatek 200 – 1800 zł. Jeden znak pionowy ustawiony przy drodze to kolejne 150 zł.

Dopłata miasta do biletów MZK to 5 830 000 zł. W minionym roku autobusy MZK wyjeździły 1 722 000 kilometrów. Koszt jednego kilometra to 5,71. W gestii Urzędu Miasta jest budowanie nowych przystanków i wiat przystankowych oraz pokrywanie kosztów ich remontu. Każda zniszczona ławka to koszt 250 zł, zbita szyba – 350 zł, a zniszczony rozkład jazy 60 zł. Na terenie miasta usytuowano 181 przystanków i 99 wiat przystankowych. Na postawienie nowej wiaty przystankowej należy przeznaczyć za każdym razem 7300 zł.
Gospodarka komunalna, ochrona środowiska, utrzymanie zieleni miejskiej, sprzątanie ulic, opiekę nad zwierzętami czy chociażby monitoring ujęć wody to wydatek rzędu 30 000 000 (29 759 258 zł). Ponad 10 000 000 zł pochłania odbieranie i unieszkodliwianie odpadów. Wydatki na cele komunalne to także dopłaty do wymiany pieców CO w budynkach mieszkalnych. W roku 2016 średnia wysokość dopłaty wynosiła 6217 zł.
Roczny koszt utrzymania Cmentarza Komunalnego przekracza 500 000 zł, na utrzymanie placów zabaw miasto wydaje 35 000 zł. Koszt pielęgnacji 1m2 trawnika to 0,17 zł. Kwiaty w Parku Miejskim to wydatek sięgający 50 000 zł rocznie.
Wydatki mieszkaniowe w 2017 roku wyniosą 9 279 068 zł. Są to koszty związane z utrzymaniem lokali komunalnych i socjalnych a także remont lokali komunalnych.

Koszty na administrację publiczną, czy roczne funkcjonowanie Ratusza, w tym także Rady Miasta i realizacja zadań to koszt 20 233 994,37 zł.
Na działalność kulturalną miasto wyda 18 183 319 zł. To wydatki pozwalające funkcjonować Zamojskiemu Domu Kultury, Książnicy Zamojskiej, świetlicom, a także Orkiestrze Symfonicznej.
– 3 601 000 zł – dotacja dla Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego,
– 2 745 390 zł – dotacja dla Książnicy Zamojskiej,
– 2 464 000 zł – dotacja dla Muzeum Zamojskiego,
– 1 896 332 zł – dotacja dla Zamojskiego Domu Kultury,
– 528 000 zł – dotacja dla BWA,
– 260 000 zł – koszt organizacji Zamojskiego Lata Teatralnego,
– 40 000 zł – dotacja dla Centrum Kultury Filmowej,
– 6 119 097 zł – środki przeznaczone na ochronę zabytków.

Wsparcie dla turystyki i  sportu, utrzymanie obiektów sportowych na terenie miasta oraz upowszechnianie turystyki to kwota 13 805 036 zł. Na kwotę tę składają sie następujące wydatki:
– 70 000 zł – stypendia dla sportowców,
– 4 400 000 zł – termomodernizacja obiektów OSIR,
– 1 880 00 zł – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Należy także zaznaczyć, że miesięczne koszty związane z utrzymaniem basenu, orlika czy boiska na stadionie są znaczące.

Na zapewnienie bezpieczeństwa, czyli funkcjonowanie Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej zabezpieczono w budżecie 12 970 088 zł. Ochrona zdrowia, natomiast 9 122 614 zł – to wydatki na programy profilaktyczne, zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz składki zdrowotne.

 

Wielkie plany na przyszłość to wielkie wydatki

W 2017 roku Urząd Miasta wyda 25 018 967 zł na budowę i przebudowę dróg. Koszt ten obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 5 km w ciągu drogi krajowej K74 od ul. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ul. Szczebrzeskiej (granice miasta Zamościa), ul. Brzozowa, Okrzei, Łanowa. Powstaną nowe ulice: Jaworowa, Ogrodnicza, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Grażyny Kierszniewskiej, J. Lelewela, M. Ogińskiego, St. Batorego, F. Wolińskiego, I. Mościckiego, J. Kochanowskiego, boczna Wiejskiej, Spokojna, Słonecznikowa, Majdan. Oddzielny wydatek to budowa nowej drogi pomiędzy ul. K. Namysłowskiego a ul. Prostą, który pochłonie 3 500 00 zł.

4 975 000 zł to kwota, którą przeznaczono na rewitalizację przestrzeni publicznej, w tym zespołu staromiejskiego.

Myśląc o przyszłości, kwota 1 468 800 zł zostanie przeznaczona na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na domach jednorodzinnych w mieście Zamościu. Na modernizację i unowocześnienie ZOO przeznaczone zostanie 5 000 000 zł. 1 000 000 zł pochłonie termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Wymiana starych systemów grzewczych w budynkach zlokalizowanych na terenie miasta to 300 000 zł. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie miasta będzie kosztowała 200 000 zł.

W ramach budżetu Miasta Zamość na 2017 rok zaplanowano inwestycje, które zostaną zrealizowane z Budżetu Obywatelskiego. Na ten cel miasto przeznaczy 1 600 000 zł, czyli po 100 000 zł na każde osiedle, którego mieszkańcy zdecydują o tym jaki projekt zostanie zrealizowany.

Bogata przyszłość

Strategia Włodarzy miasta na przyszłość zakłada wydatki i inwestycje na najbliższe 5 lat.
Rewitalizacja przestrzeni publicznej – w tym renowacja zespołu staromiejskiego zaplanowana na 2018 rok ma być kosztowna i pochłonie 10 000 000 zł.
W 2019 roku na rewitalizacje Zamojskiej Rotundy miasto planuje przeznaczyć 9 000 000 zł i kolejne 10 000 000 na przebudowę zalewu oraz zagospodarowanie terenów wokół kąpieliska.
Rok 2020 to plac budowy w zamojskim ZOO – prace mające na celu kompleksową modernizacje i unowocześnienie obiektu oszacowano na 32 320 000 zł. Projekt Rewitalizacja Akademii Zamojskiej, którego realizację zaplanowano także na 2020 rok to koszty sięgające 38 900 000 zł.
Miasto zaplanowało utworzenie stref aktywności gospodarczej. Ta inwestycja ma pochłonąć 86 500 000 zł.
Na przebudowę 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej K74 w 2021 roku z kasy Ratusza popłynie 96 285 868 zł.

wykorzystano materiały Urzędu Miasta Zamość

Poprzedni artykułEduTargi pomogą wybrać szkołę
Następny artykułWojewoda Czarnek o 500 plus i reformie oświaty na spotkaniu w Jarczowie
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments