O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego – wystawa w „Arsenale”

0
824
- reklama-

Wystawa Zapamiętane niezapisane. O wojnie na fotografiach Feliksa Łukowskiego  prezentuje fotografie  będącej zapisem życia zamojskich wsi w latach 40. i 50.  Ekspozycję będzie można oglądać od lutego do kwietnia w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał.

Autor wykonał blisko 1500 fotografii dokumentujących świat swoich rodzinnych Siemnic i okolicznych miejscowości. W ramach ekspozycji pokazano fotografie z czasu II wojny światowej. Mimo, że to był niezwykle dramatyczny okres w dziejach Zamojszczyzny na zdjęciach nie ma zbyt wielu śladów okropności wojny takich jak pacyfikacje wsi, wysiedlenia, Holokaust, czystki etniczne. Kolekcja jest zapisem dziejów małej zbiorowości, są fotografie ślubów, pogrzebów, wesel, uroczystości z okazji pierwszej komunii świętej. O wojnie przypominają głównie zdjęcia dokumentujące ekshumacje oraz pośrednio fotografie partyzantów, Niemców z Besarabii, Kozaków. Twórcy wystawy zestawiają fotografie z relacjami świadków, mieszkańców Siemnic, Wożuczyna, Rachań i okolic. W ich pamięci, inaczej niż na zdjęciach, wojna jest obecna w całym swym tragicznym wymiarze.

Feliks Łukowski – ur. Siemnicach w 1919 roku. Przed wybuchem II wojny światowej ukończył cztery klasy gimnazjum. Nie był reporterem, ale fotografem amatorem, który dokumentował swoją małą ojczyznę, rodzinę i przyjaciół. Po wojnie skończył kurs pedagogiczny i wyjechał na Dolny Śląsk, w latach 50. powrócił na Lubelszczyznę jako nauczyciel w Krynicach. Związał się z tym miejscem na stałe, został dyrektorem szkoły. Jako pedagog skoncentrował się na działaniach społecznych. Poświęcał coraz mniej czasu fotografii, z którą nie rozstawał się w okresie wczesnej młodości. Zmarł w 1985 roku w Krynicach.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments