Zmiany w oświacie głównym tematem XXVI Sesji Rady Miasta Zamość

0
963
GAIA

Jakie tematy będą poruszane podczas dzisiejszej (30. 01. 2017 r.) XXVI Sesji Rady Miasta Zamość? Tematem dominującym będzie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych, gimnazjów, a także ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. Nad czym jeszcze będą obradować Radni? Publikujemy program.

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta.

4. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

5. Sprawy samorządu mieszkańców.

6. Wnioski i wypowiedzi mieszkańców.

7. Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania mieniem komunalnym za

IV kwartał 2016 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/przyjęcia do realizacji w 2017 r.„ Programu profilaktyki zakażeń wirusem  brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Zamość na lata 2016-2018” ,

2/uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość,

  3/o zamiarze likwidacji szkół ponadgimnazjalnych w Zamościu,

  4/projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Miasta Zamość,

  5/projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe,

  6/zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

7/zmian w uchwale budżetowej na 2017 r.

9. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zamość z pracy między sesjami.

10. Zapytania i wolne wnioski radnych.
11. Informacje bieżące.
12. Zamknięcie obrad.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments