W Zamościu ruszyła obowiązkowa kwalifikacja wojskowa 2017

1
1586
GAIA

W Zamościu ruszyła obowiązkowa kwalifikacja wojskowa 2017. Wezwanie otrzymało 515 osób. Bez obaw jednak! Nie oznacza to wcale, że powrócił przymusowy pobór do wojska (choć wielu uważa, że powinien). Odbywające się co roku kwalifikacje, mają na celu jedynie przyznanie wezwanym na nie osobom kategorii, określającej ich zdolność do służby wojskowej. Ci, którzy otrzymają kat. A, zostają rezerwistami. Uspokajamy, że wojsko nadal jest dobrowolne, w kamasze trafiają tylko ochotnicy. Przymusowy pobór zniesiono 9 lat temu.

Kwalifikacja wojskowa w Zamościu rozpoczęła się dziś 30 stycznia i potrwa do 23 lutego 2017 roku. Kto musi się na niej pojawić? Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 1998 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość (wezwano 390 osób) oraz mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (125 osób). Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień (10 osób). Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7.00-15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 – czynny od 30.01.2017).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi wziąć ze sobą:

– dokument tożsamości;

– posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości;

– fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej rozplakatowanych na terenie miasta Zamość – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

- reklama-
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
dan

haha kat A i do domu . A JA na kateg. A 11 miesiecy. Ale przynajmniej znam sie na rzeczy.