Do wojska marsz!

4
1770
GAIA

Wojsko wzywa w kamasze! W Zamościu rusza obowiązkowa kwalifikacja wojskowa 2017. Wezwanie otrzymało 515 osób.

Służba wzywa. W dniach 30 stycznia – 23 luty 2017 roku w Zamościu odbędzie się kwalifikacja wojskowa. Obowiązkowemu stawiennictwu podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 1998 roku zameldowani na pobyt stały lub czasowy na terenie miasta Zamość (wezwano 390 osób) oraz mężczyźni urodzeni w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (125 osób). Stawiennictwu podlegają również kobiety wskazane przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień (10 osób). Powiatowa Komisja Lekarska dla miasta Zamość przyjmować będzie w/w osoby codziennie (oprócz sobót, niedziel i dni świątecznych) w Książnicy Zamojskiej ul. Kamienna 20 w godzinach 7.00-15.00 (tel: 84 627 11 54 wew.33 – czynny od 30.01.2017).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji musi wziąć ze sobą:

– dokument tożsamości;

– posiadaną dokumentację medyczną, jeżeli dana osoba na coś choruje lub chorowała w przeszłości;

– fotografię o wymiarach 3×4 cm bez nakrycia głowy;

– dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Osoba wzywana obowiązana jest stawić się w dniu i o godzinie wyznaczonej w imiennym wezwaniu. Z ważnych powodów istnieje możliwość zmiany terminu na inny dzień, należy jednak zgłosić taką potrzebę odpowiednio wcześniej. Pamiętać również należy, że nieotrzymanie lub nieodebranie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie obwieszczeń o kwalifikacji wojskowej rozplakatowanych na terenie miasta Zamość – w takim przypadku należy niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową, ponieważ wobec takiej osoby będzie nakładana grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

- reklama-
4 komentarzy
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Paweł

może roczniki 2001 też??

jan

Chyba redaktor piszący ten artykuł coś nie doczytał. Kwalifikacja wojskowa jest co roku i polega tylko i wyłącznie na założeniu ewidencji wojskowej, określenie kategorii zdrowia…

jan

Proponuję chociaż przeczytać wiadomość na stronie WKU w Zamościu – http://zamosc.wku.wp.mil.pl/pl/7918.html

jan

Po za tym wszystkim to polecam też art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nie wiem czy żołnierze którzy są na zdjęciu wyrazili zgodę na upublicznieniu swojego wizerunku.