1 600 000 do podziału – głos należy do Mieszkańców

1
2593
- reklama-

Lada chwila ruszają zebrania mieszkańców, podczas których zostaną wybrane projekty zgłoszone do realizacji w ramach III edycji Budżetu Obywatelskiego dla zamojskich osiedli na rok 2017. Po raz pierwszy w Zamościu budżet partycypacyjny zadziałał w 2014 roku.

Mieszkańcy Zamościa zgłaszali propozycje zadań do BO do 15 lipca minionego roku. Zarządy osiedli przekazały projekty do Urzędu Miasta. W listopadzie 2016 roku odbywało się opiniowanie przedłożonych propozycji przez Zespół ds. opiniowania projektów. Pod głosowania zostaną poddane 24 pozytywnie zaopiniowane projekty. Administracyjnie, Zamość podzielony jest na 16 osiedli.

Tegoroczny budżet do podziału wynosi 1 600 000 złotych. Zebrania mieszkańców będą się odbywały od 1 lutego do 17 marca 2017r., zawsze o godzinie 17.00 w wyznaczonych obiektach na terenie osiedla, którego zebranie dotyczy. Na zebraniach obecni będą przedstawiciele Urzędu Miasta, Radni, Zarządy osiedli. Projekty, które uzyskają największą liczbę głosów mieszkańców zostaną zrealizowane z budżetu Urzędu Miasta. Mieszkańcy Osiedla Planty będą wybierać spośród 4 projektów. Mieszkańcy Karolówki i Starego Miasta poddadzą pod głosowanie 3 projekty. Pomiędzy dwoma projektami będą wybierać mieszkańcy osiedli: Powiatowa, Słoneczny Stok, Promyk, Świętego Piątka. Pozostałe osiedla: Majdan, Rataja, Nowe Miasto, Partyzantów, Kilińskiego, Orzeszkowej-Reymonta, Janowice, Zamoyskiego oraz Zamczysko, zagłosują za przyjęciem jednego zgłoszonego przez nich projektu.

 1. Osiedle Rataja – 1 lutego, godz. 17.00 – Zespół Szkół nr 6, ul. Kalinowa 5A: Budowa odcinka ulicy Stanisława Młodożeńca na osiedlu Rataja w Zamościu,
 2. Osiedle Janowice – 8 lutego, godz. 17.00 – PGK ul. Krucza 10: Przebudowa chodnika na ul. Janowickiej w Zamościu; Budowa chodnika wzdłuż Dzieci Zamojszczyzny od ul. Janowickiej do ul. Ogrodniczej,
 3. Osiedle Zamczysko – 6 lutego, 17.00 – Świetlica Osiedlowa, ul. Obronna 15: Remont nawiezrchni ul. Obronnej w Zamościu; Budowa drogi utwardzonej ul. Makowa w Zamościu,
 4. Osiedle Kilińskiego – 10 lutego, 17.00 – III Liceum Ogólnokształcące, ul. Kilińskiego 15: Remont Drogi na osiedlu Kilińskiego od pawilonu Sezam do pawilonu Hetman,
 5. Osiedle Świętego Piątka – 13 lutego, 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Orla 5: Budowa ulicy Cichej; Budowa drogi przy ulicy Szymanowskiego na odcinku od numeru 45 do numeru 53 i połączenie z ciągiem pieszo-jezdnym położonym wzdłuż rzeki Łabuńki przy ul. Noskowsiego,
 6. Osiedle Orzeszkowej-Reymonta16 lutego, 17.00 – Zespół Szkół nr 3, ul. Orzeszkowej 43: Remont parkingu na ul. E. Orzeszkowej w rejonie budynków 7,13,19,
 7. Osiedle Promyk – 17 lutego, godz. 17.00 – Zespół Szkół nr 2, ul. Sienkiewicza 5: Plac zabaw dla dzieci i siłownia zewnętrzna; Budowa boiska sportowego do siatkówki i kometki na placu zabaw ul. Asnyka-Grunwaldzka,
 8. Osiedle Stare Miasto – 22 lutego, 17.00 – Sala Consulatus w Ratuszu: Montaż kamer Bazyliańska 16, 20, 14 na podwórzach Starego Miasta; Remont dróg osiedlowych; Wymiana stolarki okiiennej łącznie z drzwiami balkonowymi (bez części usługowej) w Centralce-dokończenie zwycięskiego projektu z 2016 roku,
 9. Osiedle Partyzantów – 24 lutego, godz. 17.00 – Zamojski Dom Kultury, ul. Partyzantów 13: Przebudowa ulicy Jana Kiepury z wykonaniem kanalizacji deszczowej,
 10. Osiedle Majdan – 1 marca, godz. 17.00 – Zespół Szkół Katolickich im. Gen W. Sikorskiego, ul. Sikorskiego 11: Przebudowa nieutwardzonej części ulicy Majdan,
 11. Osiedle Słoneczny Stok – 3 marca, godz. 17.00 – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Lwowska 15: Remont i doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 10 przy ul. Lwowskiej 17; Budowa parkingu ogólnodostępnego,
 12. Osiedle Powiatowa – 6 marca, 17.00 – Zespół Szkół nr 6, ul. Kalinowa 5A: Modernizacja chodnika przy ul. Szwedzkiej ciąg dalszy; Siłownia zewnętrzna,
 13. Osiedle Zamoyskiego – 10 marca, godz. 17.00 – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, ul. Zamoyskiego 62: Wykonanie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych na terenie osiedla Zamoyskiego przy ul. Wyszyńskiego,
 14. Osiedle Karolówka – 13 marca, 17.00 – Zespół Szkół Nr 5, ul. Prusa 10: Budowa oświetlenia ledowego przy ul. Heweliusza i Traugutta oraz łącznika pieszego między ulicami Heweliusza, Traugutta a Dzieci Zamojszczyzny; Monitoring i obsadzenie zielenią placu rekreacyjnego (boiska wielofunkcyjnego) na terenie SOSW w Zamościu przy ul. Śląskiej 45A; Ścieżka rowerowa,
 15. Osiedle Nowe Miasto – 15 marca, 17.00 – Szkoła Podst. nr 2, ul. Lwowska 15: Budowa chodniika wzdłuż ul. Lwowskiej,
 16. Osiedle Planty17 marca, 17.00 – Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Intergacyjnymi, ul. Peowiaków 30A: Przebudowa ogrodzenia terenu Przedszkola Miejskiego nr 5, wykonanie zadaszenia tarasu przedszkolnego; Parking dla samochodów osobowych wzdłuż bloku nr 28 oraz wzdłuż drogi dojazdowej do szkoły od bloku 28, 32 do stacji trafo; Dodatkowe miejsca parknigowe dla bloków 2,10,12,14,16 oraz poszerzenie istniejącego zjazdu do w/w bloków od ulicy Peowiaków; Rozbudowa parkingu na osiedlu Peowiaków między blokiem nr 4, nr 6, nr 8 i ośrodkiem Krok za Krokiem.

Podział na 16 jednostek – osiedli, którym przypadnie po 100 000 złotych dostępny jest TUTAJ Opis przebiegu granic osiedli reguluje Statut Miasta Zamość w Załączniku Nr 5

 

 

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Małgorzata ł

a boiska do gry w piłke dalej nie ma na PEOWIAKÓW a później hejty że patologia !