Wycinka drzew po nowemu

0
1007
GAIA

Zamojski Magistrat poinformował o zmianach, które weszły w życie z początkiem 2017 roku, a dotyczą nowych uregulowań w zakresie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. O proponowanych zmianach, dotyczących m.in. wycinki drzew, mówiło się od dłuższego czasu. Kolejny raz ustawodawca zmniejszył wysokość opłat i administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia.

Dla mieszkańców najważniejsze jest to, że zmienił się katalog wyjątków od obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę. Zgodnie z nowymi zasadami, zwolnienie będzie dotyczyć m.in. krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25m² i drzew o obwodzie pnia nieprzekraczającym 50cm/100cm (w zależności od gatunku), przy czym rada gminy w formie uchwały może określić inne sytuacje, w których nie będzie wymagane uzyskanie zezwolenia.

Należy przy tym pamiętać o ustawowych zakazach związanych z ochroną zwierząt (chodzi m.in. o okres lęgowy ptaków). W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z Biurem Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej (tel. 846772 439, [email protected]).

 

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments