Starosta kontra klub Radnych PiS

1
1684
GAIA

Publikujemy oświadczenie, które otrzymaliśmy od Starosty Powiatu Zamojskiego Pana Henryka Mateja jako odpowiedź na oświadczenie klubu Radnych PiS Rady Powiatu Zamojskiego.

Odnosząc się do oświadczenia „Zamojscy Radni PiS nie poprą rekordowego budżetu na 2017 r.”, informuję, że Zarząd Powiatu przedkładając projekt budżetu na 2017 r. Radnym Rady Powiatu w Zamościu, oparł się na obowiązkach i kompetencjach wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz postanowieniach uchwały Rady Powiatu w Zamościu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Ustawowy warunek uchwalenia budżetu jest spełniony, gdyż planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących.

Czyniąc zarzut, że budżet jest zachowawczy czego przykładem są wydatki na wynagrodzenia pracowników w powiatowych jednostkach budżetowych, odsyłam Radnych PiS do art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, gdzie enumeratywnie określone są zadania publiczne dla powiatu.
Zmniejszenie środków na wynagrodzenia pracowników w jednostkach oznaczałoby likwidację jednostek, bądź zmniejszenie wynagrodzeń, na co zgody Zarząd Powiatu nie ma. Ponadto budżet nie określa jasno wpływów od samorządów gminnych.

W miesiącu październiku 2016 r. Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu zwrócił się do Gmin Powiatu Zamojskiego o określenie partycypacji w kosztach remontów odcinków dróg powiatowych. Ostateczne określenie dotacji przez samorządy gmin nastąpi po przyjęciu budżetów gmin oraz planu rzeczowo-finansowego na infrastrukturę drogową przyjętego przez Radę Powiatu, za którą wszyscy Radni głosowali w dniu 28 grudnia 2016 r.

Hierarchizowanie zadań drogowych i bezwzględne tkwienie w takim przekonaniu może okazać się błędem, przykładem tego było złożenie wniosku z RPO ma drogę Jacnia-Krasnobród-Zielone-Tomaszów Lub., który został odrzucony i dzięki elastyczności Zarządu Powiatu zakwalifikowana została droga Kalinowice-Suchowola-Maciejówka.

       Brak planowania budżetu w tym i poprzednich latach nie przyczynia się do efektywnego wykonywania zadań. Przykład: Szpital w Szczebrzeszynie i Sanatorium w Krasnobrodzie.

Nie można się z tym stwierdzeniem zgodzić, ponieważ obie jednostki posiadają status „samodzielny”. W czerwcu 2016 roku powiat nie pokrywał ujemnego wyniku finansowego, to oznacza, że jednostki są w dobrej kondycji finansowej.
Szpital w Szczebrzeszynie wykorzystał możliwości z dofinansowania środków europejskich z pierwszej siedmiolatki, a obecnie kwota zapisana w budżecie jest przeznaczona na kolejny udział w RPO (zakup aparatury).
Wczytując się w budżet powiatu należy stwierdzić, że Sanatorium w Krasnobrodzie otrzymało z budżetu 195 940 zł w tym wykonanie dokumentacji na Program Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina.
Obie jednostki obecnie spełniają standardy i wymogi ustawowe w świadczeniu usług leczniczych oraz sanatoryjnych.

         Reasumując to Radni PiS na ostatniej sesji byli zachowawczy, ponieważ nie zgłosili żadnego wniosku do budżetu ani planu rzeczowo-finansowego na infrastrukturę drogową na 2017 r.
Cieszy fakt, że Radni PiS zauważyli realizację wielu zadań drogowych co potwierdzili w swoim oświadczeniu.
Henryk Matej

Starostwo Powiatowe

 

- reklama-
1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
ghost

Ciekawe który z PiS za to beknie