TAJEMNICZY PROSZEK W SĄDZIE jest wyjaśnienie Inspektora Sanitarnego

1
1033

TAJEMNICZY PROSZEK W SĄDZIE

09 grudnia 2016r., w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Zamościu przy ul. Akademickiej, jeden z pracowników otwierając zagraniczną przesyłkę listowną stwierdził obecność kremowego proszku, która częściowo sie rozsypała. Osoby mające bezpośredni kontakt z substancją, potencjalnie niebezpieczną ewakuowały się na zewnątrz budynku. Powiadomiono służby ratownicze oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Do działań skierowano Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Zamościa, Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i wyznaczeniu strefy niebezpiecznej. Na miejscu akcji powołano sztab z udziałem bryg. Mirosława Michońskiego zastępcy komendanta miejskiego PSP, poinformowano Państwowego Inspektora Sanitarnego MSW w Lublinie oraz zadysponowano zastęp rozpoznania chemicznego z JRG nr 1 w Lublinie. Przy współpracy z kierownictwem instytucji wyznaczono osobne pomieszczenie dla osób potencjalnie narażonych na kontakt z niezidentyfikowaną substancją (4 osoby). Narażone osoby były stale odizolowane w osobnym pomieszczeniu do zakończenia działań pod nadzorem Inspektora Sanitarnego w Zamościu. Z narażonego skrzydła budynku ewakuowano kolejnych 6 osób.

W uzgodnieniu z Inspektorem Sanitarnym MSW określono poziom ochrony indywidualnej ratowników wprowadzanych do strefy niebezpiecznej w celu przeprowadzenia rozpoznania i wstępnej analizy substancji potencjalnie niebezpiecznej. W wyniku pomiarów wykluczono możliwość występowania zagrożenia radiacyjnego, określono obojętny odczynu substancji oraz wstępnie nie wykryto zagrożenia biologicznego, cechy substancji wskazywały na obecność skrobi kukurydzianej. Po analizie wyników, podjęto decyzję o konieczności przetransportowania przesyłki w asyście Policji do laboratorium Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Puławach.
Po wykonaniu zaleceń wydanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu, osoby narażone na kontakt z nieznana substancją, zostały zwolnione do domu i pozostawały pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu.

Z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożenia biologicznego wszystkie czynności ratownicze prowadzone były zgodnie z zasadami obowiązującymi w PSP. Sprzęt i ubrania ochrony chemicznej biorące udział w działaniach zostały poddane dekontaminacji (wstępna dezynfekcja) na terenie prowadzonych działań i zabezpieczone do momentu uzyskania wyniku badania. W dniu 10.12.2016r. o godz. 12:08 dyżurny straży otrzymał telefoniczną informację z jednostki nadrzędnej o wyniku przeprowadzonego badania przez laboratorium: wynik ujemny – brak zagrożenia biologicznego.

W działaniach trwających ponad 11 godz. wzięło udział 10 zastępów PSP – 23 ratowników, Policja, zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego, inspektorzy sanitarni. Z perspektywy czasu można ocenić, że były to realne ćwiczenia służb. Miejmy nadzieję, że sprawca całego zamieszania zostanie przykładnie ukarany.

Oficer Prasowy
Komendy Miejskiej PSP
w Zamościu
mł. bryg. Andrzej Szozda

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
gość

o akapitach to nikt już nie słyszał?