Kosztowna wycinka drzew w Koszarach

0
913
GAIA

Urząd Miasta Zamość informuje, że zakończyło się postępowanie
odwoławcze dotyczące wysokości kary za nielegalną wycinkę drzew na
Osiedlu Koszary. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu, na
podstawie nowego rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie opłat
za usunięcie drzew i krzewów, wymierzyło Wspólnocie Mieszkaniowej
Koszary 63 karę w wysokości 20 770,85 zł.

Przypominamy, że zdarzenie miało miejsce w lutym ubiegłego roku i
było skutkiem konfliktu wśród mieszkańców. Nie wszystkim członkom
wspólnoty spodobał się plan usunięcia drzewa. Z wycinką pospieszył
się działający na zlecenie wspólnoty wykonawca, nie dysponujący
jeszcze wówczas zezwoleniem. Po interwencji jednego z mieszkańców, na
podstawie ówczesnych, bardzo surowych przepisów, ustalono
administracyjną karę pieniężną za wycinkę drzewa bez wymaganego
zezwolenia w wysokości 277 602,50 zł. Wspólnota odwołała się od
tej decyzji, podczas gdy trwały już prac nad zmianą przepisów ustawy
o ochronie przyrody. Na ich podstawie, po uchyleniu decyzji przez organ
II instancji wydano kolejną, ustalającą karę w wysokości 125 867,85
zł. Od tej decyzji wspólnota także się odwołała, a 25 sierpnia br.
pojawił się nowy, cytowany na wstępie akt wykonawczy, którego
postanowienia uwzględniono w decyzji SKO.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments