Konkurs fotograficzny „Mój nauczyciel i jego praca”

0
786
- reklama-

Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu zaprasza
uczniów i wychowanków szkół oraz placówek województwa lubelskiego  do
udziału w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM PT.: „MÓJ NAUCZYCIEL
I JEGO PRACA – 2016”, pod Patronatem Prezydenta Miasta Zamość, Pana
Andrzeja Wnuka.

Zadanie konkursowe polega na fotograficznej realizacji przez dzieci i młodzież hasła: „Mój nauczyciel i jego praca”.

Warunki uczestnictwa:

-prace muszą zawierać wyraźną realizację hasła „Mój nauczyciel i jego praca”

-uczestnik może nadesłać 3 różne fotografie lub zestaw 3 prac dotyczących konkretnego nauczyciela ( format A4)

-prace muszą być dokładnie opisane (drukowanymi literami na odwrocie): imię i nazwisko autora, wiek (klasa), dokładny adres szkoły lub -placówki, imię, nazwisko oraz telefon nauczyciela prowadzącego;szkoły i placówki obowiązkowo przedstawiają listy zbiorowe uczestników;

-do prac dołączona musi być zgoda osoby fotografowanej na wykorzystanie i publikację jej wizerunku;

Kategorie wiekowe:

I kategoria – dzieci do lat 12;

II kategoria -młodzież powyżej 12 lat;

Termin i miejsce nadsyłania prac:

Prace wykonane zgodnie z wymogami regulaminu należy przekazać lub przesłać
w opakowaniu zapewniającym bezpieczne dotarcie przesyłki do dnia 15 .12. 2016 r. na adres: Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego, 22-400 Zamość, ul. Kamienna 20
z dopiskiem –  „Mój Nauczyciel”.

Nowy Kurier Zamojski jest patronem medialnym konkursu. Zapraszamy do udziału.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments