Aktywnie –zdrowo – bezpiecznie w Ekonomiku – I Zamojski Roller Cup

0
903
GAIA

Aktywnie –zdrowo – bezpiecznie w Ekonomiku – I Zamojski Roller Cup

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu już po raz kolejny przystępuje do realizacji wspólnego projektu Miasta Zamość i szkoły w zakresie promocji zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom, realizowanego w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej”

im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017.

Głównym celem przedsięwzięcia: „ Aktywnie- Zdrowo -Bezpiecznie” jest:

– ochrona dzieci i młodzieży w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zamościu oraz w bezpośrednim otoczeniu szkoły przed zjawiskami społecznie szkodliwymi, takimi jak: sięganie po alkohol, papierosy i dopalacze,

– zapobieganie zachowaniom i postawom kryminogennym i wiktymogennym,

– szeroko pojęta edukacja dla bezpieczeństwa.

Beneficjentami projektu będą uczniowie Ekonomika, ale także innych zamojskich szkół, rodzice i opiekunowie młodzieży oraz mieszkańcy miasta.

Działania projektowe realizowane przez ZSP NR1 i Urząd Miasta Zamość wspierają takie instytucje jak: Policja, Straż Miejska, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1 w Zamościu, Centrum Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień, Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Zamościu. Patronat medialny i promocję przedsięwzięcia w regionie zapewniają lokalne media.

Projekt „Aktywnie –Zdrowo – Bezpiecznie” rozpoczyna się 3 października 2016 roku cyklem wykładów i warsztatów prowadzonych przez specjalistów z instytucji partnerskich. W ramach tych spotkań zrealizowane będą zajęcia o następującej tematyce:

– „Mity i fakty o dopalaczach i marihuanie”,

– „Stop dopalaczom”,

– „Zapobieganie sięganiu młodzieży szkolnej po alkohol i ograniczenie palenia papierosów”,

– prelekcje dla młodzieży i rodziców na temat: „Przeciwdziałanie i eliminacja rozprowadzania narkotyków i dopalaczy w szkole”,

– blok edukacyjny z zakresu zapobiegania zachowaniom i postawom kryminogennym i wiktymogennym ,

– „Bezpieczne korzystanie z dróg” ,

– „Podstawy bezpiecznego przebywania dzieci i młodzieży w miejscach masowych zgromadzeń”.

Projekt zakłada również realizację warsztatów i prelekcji ukierunkowanych na umocnienie postaw asertywnych oraz kształtowanie postaw aktywnych społecznie.

Promocję aktywności ruchowej oraz zdrowego stylu życia zapewnią zajęcia rekreacyjno – sportowe z jazdy na łyżworolkach prowadzone przez profesjonalnego instruktora. W ramach projektu zakupionych zostanie 70 par łyżworolek, kaski i ochraniacze.

Punktem kulminacyjnym będzie I Zamojski Roller Cup – bezpieczna i atrakcyjna impreza z udziałem wszystkich chętnych mieszkańców Zamościa.

Podsumowanie wszystkich działań odbędzie się na konferencji z udziałem partnerów projektu, zaproszonych gości, uczniów, rodziców i nauczycieli. Podczas konferencji nastąpi ogłoszenie wyników konkursu na plakat:„Aktywnie – Zdrowo – Bezpiecznie” i wręczenie nagród dla zwycięzców. Bardzo bogaty plan działań przewidzianych w ramach projektu został pozytywnie oceniony przez Lubelski Urząd Wojewódzki i Zespół ds. Programu ,,Razem bezpieczniej” przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i otrzymał dofinansowanie w wysokości 49 260 zł.

Organizatorzy są przekonani, że realizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia współpracy między szkołą a środowiskiem lokalnym na rzecz poprawy bezpieczeństwa, a Zamojski Roller Cup na trwałe zapisze się w kalendarzu imprez miejskich.

 

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments