Monopolowy pod lupą

0
759

Zamojski Magistrat poinformował nas, że od października do grudnia  zespół ds. przestrzegania legalności obrotu napojami alkoholowymi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzi kontrole w 30 punktach sprzedaży napojów alkoholowych.

Kontrole te zostaną przeprowadzone w oparciu o harmonogram kontroli na 2016 r. Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych prowadzone będą przez dwóch upoważnionych członków Komisji wchodzących w skład zespołu ds. przestrzegania legalności obrotu napojami alkoholowymi.

W zakres przedmiotowy kontroli wchodzą:

  1. Przestrzeganie określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487) warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

1) posiadanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

2) wnoszenie opłat za korzystanie z zezwolenia w terminie i w wymaganej wysokości,

3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,

4) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego  i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

5) prowadzenie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w punktach sprzedaży, którymi są:

– sklepy branżowe ze sprzedażą napojów alkoholowych,

– wydzielone stoiska – w samoobsługowych placówkach handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 200 m²,

– pozostałe placówki samoobsługowe oraz inne placówki  handlowe, w których sprzedawca prowadzi bezpośrednią sprzedaż napojów alkoholowych.

  1. Przestrzeganie zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r., poz. 487), a w szczególności:

1) nie sprzedawanie i nie podawanie napojów alkoholowych osobom do lat 18, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

2) uwidacznianie informacji o szkodliwości spożywania alkoholu,

3) dostarczanie do punktu sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach zamkniętych,

4) prowadzenie zgodnej z prawem promocji lub reklamy napojów alkoholowych w związku  z działalnością polegającą na ich sprzedaży detalicznej.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments