Miasto szuka środków na rewitalizację Rotundy

0
930
- reklama-

Miasto planuje zrewitalizować Rotundę Zamojską i w związku z tym ubiega się o dofinansowanie na projekt dotyczący rewitalizacji Rotundy Zamojskiej w ramach działania 7.1  RPO WL.

Wartość projektu to ponad 7,5 mln zł. Zakładane dofinansowanie wynosi 85 proc. Wymieniony wyżej projekt jest kolejnym zadaniem miasta służącym zachowaniu dziedzictwa narodowego.

W lutym tego roku został wyłoniony wykonawca projektu rewitalizacji. Została nim firma RMS. PROJEKT Biuro Inżynierskie Grzegorz Laskowski. Koszt opracowania to 93 480,00 zł brutto

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments