Jest absolutorium dla prezydenta Andrzeja Wnuka

0
1164
- reklama-

Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Zamość zapadła decyzja o udzieleniu prezydentowi Andrzejowi Wnukowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

W sesji uczestniczyło 22 radnych, radny Jan Obszański był nieobecny (PiS).

Duże poparcie dla prezydenta Wnuka wykazali radni Piotr Małysz i Jerzy Nizioł.

Za udzieleniem absolutorium głosowało  13 radnych, przeciw 4 radnych, wstrzymało się 5 radnych.

W ostatnich dniach Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zamość o nieudzielenie prezydentowi Zamościa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015. Ale 18 kwietnia, ta sama  Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez prezydenta Andrzeja Wnuka roczne sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za rok 2015.Według ustawy o samorządzie terytorialnym podjęcie uchwały o nieudzieleniu absolutorium przez Radę Miasta jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie prezydenta Andrzeja Wnuka.
Więcej w najbliższym wydaniu Nowego Kuriera Zamojskiego (4.07.2016r.)
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments