Miasto apeluje o koszenie

0
772
GAIA

W trosce o estetyczny wygląd naszego miasta, a także bezpieczeństwo przeciwpożarowe, Urząd Miasta Zamość zwraca się do właścicieli, zarządców, dzierżawców, użytkowników wieczystych i posiadaczy nieruchomości z apelem o bieżące wykaszanie traw i chwastów na swoich działkach.
Należy pamiętać, że rozsiewanie się chwastów z zaniedbanych terenów stanowi dużą uciążliwość dla gruntów sąsiednich. Co więcej, w przypadku występowania niebezpiecznych roślin jak barszcz Sosnowskiego, brak odpowiednich działań może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego.
Urząd zwraca uwagę, że koszenie chwastów i trawników należy prowadzić regularnie w całym okresie wegetacyjnym – od wiosny do wczesnej jesieni.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments