Jakie nazwy ulic znikną?

1
1158

 

Sejm RP niemal jednogłośnie uchwalił 1 kwietnia ustawę regulującą kwestię symboli komunizmu. Samorządy będą miały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, przewiduje, że nazwy ulic, mostów i placów nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. W myśl tejże podstawy prawnej, właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego mają obowiązek dokonać zmiany takich nazw, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.

W Polsce jest około 1200-1400 nazw miejsc, które upamiętniają system komunistyczny. Ile takich miejsc jest w Zamościu?Jest w naszym mieście ulica Małgorzaty Fornalskiej – działaczki komunistycznej, blisko związanej z Bierutem, z którym miała córkę Aleksandrę. Jest także ulica Janka Krasickiego, czołowego działacza Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej.
Ostateczny wykaz nazw podlegających zmianom zostanie sporządzony po uzyskaniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W związku z tym trudno obecnie oszacować koszty jakie poniesie miasto, czy też mieszkańcy poszczególnych ulic, w związku z tymi zmianami, tym bardziej że nie będą one miały wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Część dokumentów, tj. dowody osobiste oraz paszporty, które nie posiadają adresów w ogóle nie będą podlegały wymianie.

Zmiany nazw ulic będą odbywały się zgodnie z obowiązującą dotychczas procedurą. Każda zatem nowa nazwa, czy to zgłoszona przez społeczność danego osiedla, czy też zaproponowana przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zamość, będzie opiniowana na zebraniach mieszkańców. Zgodnie z ustawą, jeśli samorząd nie zmieni w wyznaczonym czasie dawniej nadanej nawy, z mocy ustawy uznanej za zakazaną, wojewoda wyda w terminie trzech miesięcy zarządzenie zastępcze, po zasięgnięciu opinii IPN.

 

1 Komentarz
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
laszlo

ciekawy jestem jak się ma do powyższego problemu nazwa firmy przewozowej “leninbus” z wyraźnym i sugestywnym logo, której samochody często widzę na ulicach miasta?