O Perecu w Synagodze przy Pereca

0
1066
“Dusza. Legendy, bajki i opowiadania – o Perecu na ulicy Pereca” to pierwsze spotkanie w ramach wydarzeń „O literaturze w Synagodze”, które odbywać się będzie cyklicznie w Centrum “Synagoga” Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.
W spotkaniu dotyczącym antologii dzieł Icchoka Lejbusza Pereca, wydanej w setną rocznicę śmierci autora wzięli udział dr Monika Szabłowska-Zaremba odpowiedzialna za wybór opowiadań, posłowie oraz bibliografie oraz dr Agnieszka Żółkiewska, która zajęła się opracowaniem, uzupełnieniem oraz opatrzyła tom wstępem.
dr Monika Szabłowska-Zaremba – adiunkt w Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej oraz w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL, literaturoznawczyni. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych problematyce Zagłady i literaturze jidysz. Opublikowała monografię Człowiek o Zagładzie. Problematyka egzystencjalna w twórczości Henryka Grynberga oraz współredagowała dwa tomy artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.
dr Agnieszka Żółkiewska – adiunkt w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie, historyk literatury i tłumaczka z języka jidysz. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych poświęconych literaturze jidysz oraz problematyce Zagłady. Opublikowała zbiór Słowa pośród nocy. Poetyckie dokumenty Holokaustu, wstęp, wybór tekstów i oprac. Agnieszka Żółkiewska tł. M. Tuszewicki, A. Żółkiewska, M. Koktysz. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich.
Podczas spotkania można było zakupić publikacje.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments