Wiosna w mieście

0
906

W związku z nadchodzącą wiosną Wydział Gospodarki Komunalnej UM Zamość podjął działania porządkowe, które mają na celu utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta.

W zakresie utrzymania czystości zawarto kilka umów. Jedną z nich z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „Stolmur” z Zamościa. Firma zajmie się wykonaniem utwardzenia powierzchni terenu pod pojemnikami przeznaczonymi do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanych w piętnastu miejscach na terenie miasta.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu odbierze odpady komunalne zebrane z terenów nieużytkowych, stanowiących własność miasta, w tym odpady pochodzące z tzw. dzikich wysypisk.

Firma „Środowisko i Innowacje Sp. z o.o.” ze świętokrzyskiego Dobrowa zajmie się usuwaniem z terenu miasta wyrobów zawierających azbest.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments