Rodzina 500 PLUS

0
980

Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie w Zamościu przygotowuje się do wdrażania rządowego projektu 500 plus, który według zapowiedzi ma ruszyć 1 kwietnia. Zamojskie MCPR podjęło działania mające na celu przygotowanie odpowiednich pomieszczeń oraz ich wyposażenia. Zostanie również przygotowana sala z wieloosobowym stanowiskiem do obsługi interesantów składających wnioski programu Rodzina 500 plus.

Oszacowano, że około 5500 dzieci z terenu miasta będzie uprawnionych do otrzymywania świadczenia. Zadanie będzie finansowane z budżetu państwa i w okresie od początku programu do końca roku będzie kosztowało 24.750,00

Projekt „Rodzina 500+” to system wsparcia rodzin. Świadczenie w wysokości 500 zł będzie wypłacane rodzicom lub opiekunom na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie 18 lat. Świadczenie ma pomóc częściowo pokryć wydatki na wychowanie dziecka. W przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze dziecko obowiązywać będzie kryterium dochodowe 800 zł. Jeśli dziecko jest niepełnosprawne kryterium rośnie do 1200 zł. Na drugie i kolejne dzieci próg dochodowy już nie będzie obowiązywać.

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Jeśli dzieckiem lub dziećmi opiekują się oboje rodzice lub opiekunowie, świadczenie otrzyma tylko jedno z nich.

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał urząd miasta, gminy, ośrodek pomocy społecznej lub gminne centra do realizacji świadczeń. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub przekazem pocztowym. Wniosek będzie można złożyć przez Internet lub osobiście w gminie począwszy od 1 kwietnia 2016.

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments