Wróg pod własnym dachem

0
1499
GAIA

Marek Gajewski, Rzecznik Prezydenta Andrzeja Wnuka, podaje do wiadomości informację, że do 27 listopada br.  będą przyjmowane wnioski na dofinansowanie usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terminem realizacji prac w 2016 roku.

Działania związane są z projektem pn: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Miasto Zamość uczestniczyło w nim również w roku minionym. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z samorządami lokalnymi od 2011r.; Szwajcarsko – Polski Program Współpracy, czyli tzw. Fundusz Szwajcarski, to rodzaj bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce oraz 9 innym państwom członkowskim Unii Europejskiej.
Projekt przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych dla osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, poprzez likwidację pokryć dachowych. Możliwe jest również dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem odpadów azbestowych zgromadzonych/składowanych  na działkach (tzw. azbest zalegający).
Osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe mogą ubiegać się o dofinansowanie do 100% kosztów związanych z realizacją zadań w projekcie. Natomiast w przypadku spółdzielni mieszkaniowych jest to dofinansowanie do 30 % kosztów związanych z usuwaniem azbestu.

Aby uzyskać dofinansowanie należy pobrać wniosek ze strony www.azbest.lubelskie.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zamość, Rynek Wielki 13. Wypełniony wniosek należy złożyć określonym terminie  (02.11. – 27.11.2015r.) w Urzędzie Miasta Zamość.

 

Wróg pod własnym dachem

Chorobotwórcze działanie azbestu występuje w wyniku wdychania włókien zawieszonych w powietrzu (oznacza to, że dopóki włókna nie są uwolnione do powietrza nie stanowią zagrożenia dla zdrowia). Azbest może być także obecny w wodzie, napojach i pokarmach, skąd przenika do organizmu człowieka. Jednak nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest dostający się do organizmu drogą pokarmową jest szkodliwy dla zdrowia.
Pyli się tym bardziej, im wyrób starszy. Widziane pod mikroskopem włókna wyglądają jakby miały mikro-haczyki. Gdy dostaną się do płuc, nie mogą się już z nich wydostać. Jest bardzo niebezpieczny, powoduje złośliwego raka płuc, pylicę oraz wiele innych ciężkich chorób.
Azbest – śmiercionośna grupa minerałów włóknistych. Niczym wulkan w spoczynku, ukryty pod skorupą czeka na moment, w którym będzie mógł wydostać się i przeniknąć do środowiska. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, możemy spać spokojnie ale bomba z opóźnionym zapłonem tyka.

- reklama-
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments