Społeczniak wspiera uczniów z dysleksją

0
463

DysTRANS – projekt wsparcia uczniów z dysleksją w Społeczniaku

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Zamościu w ramach programu Erasmus+ realizuje projekt DysTRANS, którego podstawowym celem jest udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom, wsparcie rodziców oraz podwyższenie kompetencji nauczycieli, pracujących z uczniami dyslektycznymi. Koordynatorem projektu jest Local Authority of Education of Istanbul w Turcji, zaś partnerami Fatih Guidance and Research Centre z Turcji, Bulgarian Dyslexia Association, Instituto Comprensivo Laura Lanza z Włoch, Special Educational Needs Association z Rumunii i Agrupamento de Escolas de Sines z Portugalii.

W dniach 27-29 marca w Oradei w Rumunii odbyło się kolejne spotkanie projektowe połączone z warsztatami dla nauczycieli i pedagogów. Partnerzy przedsięwzięcia zaprezentowali przebieg i postępy pilotażu narzędzi projektowych stworzonych w poprzednim etapie projektu. Są to: przewodnik dla rodziców, przewodnik dla nauczycieli oraz indywidualny plan edukacyjny dla uczniów z dysleksją. Obecnie we wszystkich instytucjach partnerskich trwa ankietowanie odbiorców, którzy testowali narzędzia w trakcie swojej pracy dydaktycznej. Wszyscy uczestnicy projektu podkreślają znaczenie etapu zbierania opinii i komentarzy dla wypracowania narzędzi o wysokiej jakości i efektywności. Podczas wizyty w Rumunii uczestnicy projektu mieli możliwość spotkania z przedstawicielami organu nadzorującego instytucje oświatowe w okręgu Bihor, z kadrą Uniwersytetu w Oradei oraz z pracownikami tamtejszej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Gospodarze spotkania zorganizowali również bardzo ciekawe warsztaty prowadzone przez specjalistów z ośrodka wspierającego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Równolegle ze spotkaniem projektowym odbyła się czwarta wizyta studyjna dla nauczycieli i pedagogów ze wszystkich instytucji partnerskich. I Społeczną Szkołę Podstawową reprezentowały Anna Teterycz – psycholog i Katarzyna Miska – pedagog szkolny, które uczestniczyły w codziennych zajęciach w School Centre of Inclusive Education No. 1 Oradea oraz w Iliu Maniu Catholic Highschool Oradea. Panie miały możliwość hospitacji zajęć lekcyjnych i obserwacji sesji terapeutycznych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Dyrektor szkoły Teodora Dobran Pantazi zorganizowała również warsztaty, gdzie nauczyciele z Rumunii przedstawili własne metody pracy oraz narzędzia i pomoce przeznaczone do zajęć indywidualnych z dziećmi wymagającymi szczególnego wsparcia w procesie edukacyjnym.

Bogaty program merytoryczny przy serdecznej atmosferze zapewnionej przez gospodarzy przyniósł wiele wartościowych doświadczeń uczestnikom wyjazdu. Następne spotkanie projektowe finalizujące pracę nad pakietem narzędzi wsparcia dla uczniów dyslektycznych odbędzie się już 27 maja w Carini, na Sycylii.

Agnieszka Duda

-Reklama-

Dodaj komentarz

avatar