Zamość: Bliżej do budowy dwóch odcinków ekspresówki

0
212

Do wojewody lubelskiego trafiły wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy dwóch odcinków drogi S17 Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ i Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne. Po wydaniu decyzji będą mogły rozpocząć się prace w terenie.

Zadania realizowane są w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Ponad 18-kilometrowy odcinek od Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego wybuduje firma Kolin za kwotę 822,5 mln zł. Z kolei za realizację ponad 17 km drogi S17 od Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego odpowiada firma Budimex. Wartość umowy to 598,2 mln zł.

Wykonawcy będą odpowiedzialni za wybudowanie drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym (dwa pasy ruchu w obu kierunkach z pasami awaryjnymi). Powstaną obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego oraz infrastruktura związana z ochroną środowiska. Przebudowane i rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki i urządzenia melioracyjne.

Odcinek od węzła Zamość Południe do węzła Tomaszów Lubelski Północ będzie liczył 18,5 km i przebiegać będzie wzdłuż obecnej DK17 po jej wschodniej stronie. Za węzłem Zamość Południe nowa trasa ominie las w Księżostanach, a następnie zbliży się do DK17. W ramach inwestycji powstanie m.in. węzeł Tarnawatka na skrzyżowaniu z drogą prowadzącą w kierunku Łaszczowa, a także para Miejsc Obsługi Podróżnych Krynice oraz Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Za Tarnawatką trasa przebiegać będzie w korytarzu obecnej DK17 i zakończy się w okolicach Dąbrowy Tomaszowskiej, gdzie połączy się obwodnicą Tomaszowa Lubelskiego. Planowanych jest 21 obiektów inżynierskich, w tym m.in. pięć mostów, 12 wiaduktów, kładka dla pieszych oraz siedem przejść dla zwierząt dużych i średnich.

Odcinek będzie liczył 17,5 km. Rozpocznie się za węzłem Tomaszów Lubelski Południe, gdzie trasa przetnie obecną drogę krajową i pobiegnie po jej zachodniej stronie. Ominie Lubyczę Królewską i dalej poprowadzona będzie w korytarzu obecnej DK17. Zakończenie odcinka zaplanowano na włączeniu do istniejącej obwodnicy Hrebennego. Planowanych jest 13 obiektów inżynierskich, w tym osiem wiaduktów i dwa mosty oraz przejścia dla zwierząt.

Złożenie wniosku o wydanie ZRID to kolejny ważny krok do realizacji tej inwestycji. Wydana decyzja, zwykle z rygorem natychmiastowej wykonalności, określa granice terenu przewidzianego pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził Wojewoda Lubelski. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Decyzja odszkodowawcza będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości.

Droga ekspresowa między Piaskami a Hrebennem będzie liczyć ok. 125 km. Kierowcy korzystają już z dwujezdniowej obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie na etapie realizacji w systemie Projektuj i buduj są cztery odcinki S17 od Zamościa w kierunku Hrebennego.

“W sierpniu złożyliśmy wniosek do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID dla odcinka Zamość Wschód – Zamość Południe. Z kolei dla odcinków Piaski – Łopiennik, Krasnystaw – Izbica, Izbica – Zamość Sitaniec analizujemy oferty złożone w przetargu” mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik prasowy oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie.

“Na etapie prac przygotowawczych są jeszcze dwa odcinki drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Zamościem: Łopiennik – Krasnystaw (ok. 9,5 km) oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód (ok. 12 km). W styczniu ubiegłego roku złożyliśmy wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o wydanie decyzji środowiskowej, przedstawiając preferowane warianty przebiegu drogi. Procedura jest w toku” dodaje Łukasz Minkiewicz.

Źródło: GDDKiA w Lublinie

Zamość: Bliżej do budowy dwóch odcinków ekspresówki

Poprzedni artykułNowy prorektor Akademii Zamojskiej
Następny artykułPonad 21 mln złotych dofinansowania na zamojskie drogi
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments