Senioriada w Siedliskach

0
733

27 lipca 2019 r. w Siedliskach (gmina Lubycza Królewska) miała miejsce Senioriada, zorganizowana przez Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OCTAGON we współpracy z Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Polskim Związkiem Łowieckim Zarząd Okręgowy Zamość.

Od kilku już lat Stowarzyszenie Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu prowadzi działania ukierunkowane na poprawę jakości życia osób starszych. Od początku swej działalności współpracuje ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość i jego Prezesem a zarazem Wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Panem Posłem Sławomirem Zawiślakiem. Efektem dotychczasowych, wspólnych działań była realizacja w ostatnich kilku latach wielu projektów aktywności ruchowej których jednym z charakterystycznych elementów była organizacja corocznych Senioriad, w wydaniach lokalnych jak i ogólnopolskich. Poseł Sławomir Zawiślak objął swoim patronatem także kolejne, tegoroczne przedsięwzięcie. 

 

Tegoroczna edycja Senioriady realizowana jest w ramach projektu „Seniorzy z pasją”, który to projekt zakłada organizację kilku wydarzeń w wybranych miejscowościach znajdujących się na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny i zakończy się wielkim finałem dnia 22 września br.

 

Realizacja projektu „Seniorzy z pasją” jest dofinansowana ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, edycja 2019.

 

Projekt jest rozwinięciem dotychczasowych działań Stowarzyszenia Kultury Fizycznej OCTAGON w Zamościu i jego partnerów oraz wykorzystuje doświadczenia w pracy z osobami starszymi. Projekt koncentruje się na promocji aktywności ruchowej i wszelkich jej form jako podstawowego elementu profilaktyki zdrowotnej społeczeństwa w jego wszystkich grupach wiekowych. Wskazuje również niewystarczający poziom wiedzy na temat znaczenia ruchu dla organizmu osób starszych i brak dostępnych form zajęć dedykowanych osobom starszym uwzględniających indywidualne potrzeby poszczególnych osób jako główną przyczynę braku aktywności ruchowej seniorów. Własne doświadczenia Stowarzyszenia w pracy z seniorami potwierdzają, iż umiejętnie zorganizowane zajęcia ruchowe przynoszą wymierne efekty zdrowotne w postaci poprawy wydolności, sprawności, samodzielności osób starszych.

 

Przygotowane wraz z współorganizatorami ww. przedsięwziecie obejmuje działania mające na celu popularyzowanie aktywności ruchowej i profilaktyki zdrowotnej wśród osób starszych. Realizacja ww. inicjatywy będzie odbywała się poprzez organizację różnych wydarzeń, np. z wykorzystaniem prostych i ogólnodostępnych formy aktywności ruchowej tj. nordic walking, gimnastyka usprawniająca, szachy i pływanie, czy w formie udziału w warsztatach zdrowego żywienia (instruktarze, szkolenia, wydawnictwo poradnikowe). W ramach projektu seniorom zostanie przekazany również, jak w ubiegłym roku, sprzęt sportowy umożliwiający indywidualne zintensyfikowanie  aktywności ruchowej.

 

W sobotę 27 lipca br. w miejscowości Siedliska (gmina Lubycza Królewska) odbyła się pierwsza Senioriada. Od godzinny 10.00 seniorzy (60+) z Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego, Józefowa, Krasnobrodu i Lubyczy Królewskiej uczestniczyli w licznych, ciekawych wydarzeniach jak np. warsztaty kulinarne, wykłady na temat zdrowego trybu życia, zwiedzanie Muzeum Skamieniałych Drzew w Siedliskach, czy przede wszystkim, w tak wyczekiwanych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych.

 

W sobotnim wydarzeniu wzięło udział ok. 200 uczestników. Poseł Sławomir Zawiślak, pełniący jednocześnie społeczną funkcję Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, na zakończenie przewidzianych w ramach Senioriady konkurencji sportowych wręczył nagrody najlepszym indywidualnym zawodnikom oraz członkom zwycięskich zespołów. Wszyscy seniorzy otrzymali także medale za uczestnictwo i koszulki z logiem Senioriady. Parlamentarzysta podziękował seniorom za przyjęcie zaproszenia i aktywny udział w Senioriadzie 2019 oraz współorganizatorom  za ogromne zaangażowanie, którego efektem był udany przebieg całej imprezy.

 

Przypomnijmy, że ubiegłoroczne spotkania, odbywające się m.in. w Tomaszowie Lubelskim, Majdanie Nepryskim, Tyszowcach i Krasnobrodzie, także cieszyły się ogromną popularnością wśród naszych lokalnych seniorów. Najstarszy zawodnik Senioriady 2018 liczył sobie 86 wiosen.

 

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments