Inwazja szczurów w Zamościu. Konieczna jest deratyzacja

0
456
Zdjęcie ilustracyjne. Fot. pixabay

W Zamościu zaroiło się od myszy i szczurów. Ich liczba, zwłaszcza na spółdzielczych osiedlach, jest tak duża, że konieczne jest przeprowadzenie dodatkowego zabiegu deratyzacji, który wyeliminuje kłopotliwe gryzonie. Zarządcy budynków mają na to czas do połowy września.

W związku z informacjami o pojawieniu się zwiększonej ilości populacji gryzoni (szczury, myszy) na terenie miasta, w szczególności w zabudowie wielorodzinnej wzywa się właścicieli, zarządców nieruchomości i inne podmioty władające nieruchomościami na terenie miasta Zamość do przeprowadzenia w terminie do 15 września 2018r. dodatkowego zabiegu deratyzacji, poza terminem określonym w uchwale Nr XIX/238/2016  Rady Miasta Zamość z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Zamość”. – czytamy w komunikacie opublikowanym przez zamojski Urząd Miasta.

Jak informuje magistrat – deratyzacja powinna objąć w szczególności wiaty, altany i pomieszczenia, w których ustawione są pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych, a także zsypy i komory zsypowe.

Podmioty zobowiązane do bezpośredniego przeprowadzenia deratyzacji winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych.

Wykonanie obowiązku deratyzacji będzie podlegało kontroli odpowiednich służb miejskich, celem których m.in. będzie sprawdzenie posiadania dokumentu potwierdzającego zakup trutek lub zlecenia deratyzacji podmiotowi wykonującego tego rodzaju usługi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here