100-lecie Druhów z OSP Łabunie

0
1456

5 czerwca 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Łabuniach świętowała jubileusz 100-lecia działalności.

Obchody jubileuszu rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Łabuniach. Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta  0004pod batutą kapelmistrza Zbigniewa Pieczykolana. Poczty sztandarowe OSP z terenu Gminy Łabunie przeszły na boisko sportowe w Łabuniach, gdzie rozpoczęła się część oficjalna uroczystości. Meldunek Prezesowi Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Łabuniach dh Mariuszowi Braneckiemu złożył Komendant Gminny dh Paweł Mróz. Po podniesieniu flagi państwowej na maszt otwarcia uroczystości dokonał Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabuniach dh Tadeusz Gałek. Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: płk Mieczysław Skiba, dh Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP, dh Antoni Wojciech Turczyn – członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP i Wójt Gminy Łabunie, st. kpt. Przemysław Ilczuk reprezentujący Komendanta Miejskiego PSP w Zamościu.

 

Jubileusz jednostki był okazją do wręczenia odznaczeń:

 • Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Znakiem Związku odznaczony został dh Roman Dobek.
 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie Złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” wyróżnieni zostali: dh Piotr Helman, dh Antoni Sokołowski, dh Krzysztof Sokołowski.
 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie Srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali Pan Jan Panasiewicz, dh Sławomir Umylański, dh Zbigniew Żuk, dh Dariusz Życzkiewicz.
 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie Brązowym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Stanisław Bodys, dh Marek Korol, dh Tomasz Kuśmierz, dh Piotr Malicki, dh Paweł Paszt, dh Justyna Piskorz-Umylańska, dh Marian Sereda.
 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Zamościu Oznaką „Strażak Wzorowy” odznaczeni zostali: dh Paweł Ciuraszkiewicz, dh Rafał Celiński, dh Marzena Nawrocka, dh Krzysztof Nawrocki, dh Adam Nowosad, dh Maciej Nowosad, dh Karol Paszt, dh Stanisław Paszt.
 • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łabuniach Odznaką „Za Wysługę Lat” odznaczeni zostali:
  • Odznakę „Za Wysługę Lat” 70 lat otrzymał dh Zenon Palonka;
  • Odznakę „Za Wysługę Lat” 55 lat otrzymał dh Józef Budzyński;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 50 lat otrzymali: dh Janusz Chwedyk, dh Mieczysław Pakos;
  • Odznakę „Za Wysługę Lat” 45 lat: otrzymał dh Zygmunt Pawełczuk;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 40 lat otrzymali dh Tadeusz Gałek, dh Henryk Kowalski, dh Roman Umylański;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 35 lat otrzymali: dh Jan Burdzy, dh Roman Dobek, dh Antoni Sokołowski, dh Bogusław Zwolak;
  • Odznakę „Za Wysługę Lat” 30 lat otrzymał dh Adam Niemczuk;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 25 lat otrzymali: dh Marian Granda, dh Andrzej Niemczuk, dh Marek Semczuk, dh Krzysztof Sokołowski;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 20 lat otrzymali: dh Aleksander Hołys, dh Marcin Hołys, dh Jerzy Wiater;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 15 lat otrzymali: dh Marek Dąbrowski, dh Aleksander Kuśmirz, dh Paweł Paszt, dh Marian Sereda;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 10 lat otrzymali: dh Paweł Ciuraszkiewicz, dh Piotr Helman;
  • Odznaki „Za Wysługę Lat” 5 lat otrzymali: dh Zbigniew Byczek, dh Łukasz Kniaź, dh Adam Nowosad, dh Karol Paszt, dh Stanisław Paszt, dh Justyna Piskorz-Umylańska, dh Sławomir Umylański, dh Antoni Wolski.

Łabuńscy strażacy uhonorowali dh Antoniego Wojciecha Turczyna. Podziękowali dla za wsparcie i pomoc w realizacji przedsięwzięć przekazując model samochodu Star 25. Nowy Zarząd Gminny wybrany 29 maja na VIII Zjeździe Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łabuniach nadał Antoniemu Wojciechowi Turczynowi tytuł Honorowego Prezesa, dziękując byłemu prezesowi za długoletnią działalność na rzecz ochrony ppoż. oraz wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łabunie.

 

Wójt Gminy Łabunie Antoni Wojciech Turczyn złożył podziękowania wręczając jubileuszowy medal, dyplom i okolicznościową publikację, pt. „OSP Łabunie 1916-2016. 100 lat w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu” (aut. Piotr Piela):

 • Podziękowania Wójta Gminy Łabunie Antoniego Wojciecha Turczyna i Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie Adama Kniazia za wieloletnią służbę w strukturach OSP Łabunie i pracę na rzecz ochrony ppoż. otrzymali: dh Tadeusz Gałek Prezes OSP Łabunie, dh Marek Semczuk Wiceprezes OSP Łabunie, dh Sławomir Umylański Naczelnik OSP Łabunie, dh Piotr Helman Skarbnik OSP Łabunie, dh Roman Dobek Gospodarz OSP Łabunie, dh Zenon Palonka, dh Janusz Chwedyk, dh Henryk Kowalski, dh Paweł Paszt, dh Maciej Nowosad.
 • Podziękowania Wójta Gminy Łabunie i Przewodniczącego Rady Gminy Łabunie za trud i serce włożone w czasach zawodowej aktywności w pracę z młodzieżą szkolną i sukcesy wychowanków w rywalizacji sportowo-pożarniczej na szczeblu ogólnopolskim otrzymał pan Jan Panasiewicz.
 • Podziękowania Wójta za wsparcie i pomoc dla druhów OSP Łabunie otrzymali dh Kazimierz Mielnicki – Prezes Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, bryg. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, pan Adam Kniaź – Przewodniczący Rady Gminy Łabunie, pani Maria Pieńkosz z Biura Terenowego Oddziału Powiatowego Związku OSP RP.
 • Wójt podziękował również za wieloletnią współpracę Wiesławie Sieńkowskiej – Wójt Gminy Komarów-Osada i Ryszardowi Gliwińskiemu – Wójtowi Gminy Zamość.
 • Za pomoc i merytoryczną współpracę z OSP Łabunie Wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy w Łabuniach: panu Stanisławowi Gredysowi, pani Bożenie Juszczak-Tymczuk i panu Adamowi Sokołowskiemu.
 • Podziękowanie Wójta za pomoc i współpracę z OSP Łabunie otrzymało również Koło Gospodyń Wiejskich w Łabuniach.
 • Podziękowania Wójta za zredagowanie publikacji pt. „OSP Łabunie 1916-2016. 100 lat w służbie Bogu, Ojczyźnie i bliźniemu” otrzymał autor publikacji pan Piotr Piela oraz Kierownik Biblioteki Publicznej w Łabuniach pan Bogdan Szykuła.

Uroczystość zakończyła się wygłoszeniem przez zaproszonych gości okolicznościowych przemówień.

 

Źródło UG Łabunie, fot. Tomasz Gwozda OTM Film

Reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here